Welke brandblusser is thuis het meest geschikt?

Brandblussers, ook wel handblustoestellen genoemd, zijn geschikt om een beginnende brand te blussen. Een beginnende brand is een brand die zich nog bevindt op de plaats waar hij is ontstaan. Zonder brandblusser kunt u de brand niet blussen en breidt deze zich in tijd van enkele minuten uit tot een grote brand die u niet meer zelf kunt blussen. Gevolg is een grote brandschade met grote impact, bijvoorbeeld omdat uw waardevolle verzameling in vlammen opgaat.

Welke blusmiddelen kunt u online bestellen

Er zijn verschillende soorten blusmiddelen, graag leggen we uit om welke blusstoffen het gaat:

 • Poederblusser, deze bevat een droge blusstof, meestal wit van kleur. De blusstof is droog en erg fijn, te vergelijken met poedersuiker. Voordeel van deze blusser is dat hij niet gevoelig is voor vorst en een groot blusvermogen heeft. Nadeel van deze brandblusser is dat de blusstof poeder veel nevenschade veroorzaakt. Bij een kleine brand is de schade van de blusstof misschien wel groter dan de schade van de brand zelf. Om die reden adviseren we nooit een poederblusser voor binnen;
 • Schuimblusser, deze bevat een natte blusstof. In de blusser zit een grote hoeveelheid water en een kleine hoeveelheid schuim. Vaktechnisch noemen we schuim ook wel SVM, de afkorting van schuimvormend middel. Soms zitten ze gescheiden in de schuimblusser en komen water en schuimvormend middel bij elkaar als de blusser wordt geactiveerd. Soms zit het al bij elkaar in de schuimblusser, we spreken dan van een premix;
 • CO2 blusser, ook wel kooldioxide- of koolzuursneeuwblusser genoemd. De CO2 blusser bevat een blusstof die vloeibaar is geworden door de hoge druk in de blusser, maar van nature gasvormig is. Wanneer de CO2 blusser wordt geactiveerd duwt de druk in de brandblusser de blusstof naar buiten. Door een speciale bluskoker bevriest de blusstof en komt uit de blusser als fijne sneeuw(vlokjes). Hierdoor kan de blusstof de afstand naar de brand overbruggen. Deze afstand noemen we in vakjargon ook wel worplengte. De sneeuwvlokjes verdampen en verdringen de zuurstof bij de brand. Kooldioxide verdrijft dus de zuurstof waardoor de brand a.h.w. stikt;
 • Blusdeken, geschikt om de brand af te dekken. Blusdekens zijn gemaakt van glasfiber, dit kan een hoge temperatuur verdragen. De blusdeken, ook wel branddeken genoemd, is geschikt voor het doven van een vlam in de pan of een persoon die in brand staat. De blusdeken vormt een schild tussen de omgevingslucht en de brand. Omdat er geen zuurstof meer bij de brand kan komen dooft de brand. Voorwaarde is wel dat de blusdeken het brandende voorwerp goed kan afsluiten en de brand vrijwel meteen dooft. De blusdeken is dus niet bedoeld om bijvoorbeeld een tv toestel te blussen. Zelfs een frituurpan met kleine openingen van het frituurmandje en warmte element worden niet geblust. Gevolg is dat de vlammen niet gedoofd worden en de blusdeken te heet wordt, en in brand vliegt. Om die reden is het wettelijk verplicht om op de koker van de blusdeken te vermelden ‘niet geschikt voor het blussen van frituurvetbranden’;
 • Vetblusser, bevat een blusstof die we ook wel wet-chemical noemen. Omdat een vetbrand, zo noemen we een vlam in de pan, nooit met water mag worden geblust heeft deze blusstof een emulgerende werking. De blusstof is chemisch zodanig bewerkt dat deze in staat is zich te vermengen met het vet zonder dat er reactie ontstaat, want zoals u weet mengt water zich normaal niet met vet. Door de bewerking blijft er een heftige reactie uit en wordt de brand gekoeld en daalt de temperatuur zodat de brand dooft. Tevens laat de blusstof een laag achter waardoor zuurstof niet meer bij de brand kan komen.

De brandklassen van een brandblussser

Stoffen die kunnen branden zijn ondergebracht in een klasse, we noemen dit de brandklassen. Omdat stoffen verschillend zijn kennen we meerdere brandklassen, klasse A, B, C, D en F. De brandklassen staan afgebeeld als pictogram op het etiket van de brandblusser. De blusstoffen hebben niet allemaal dezelfde brandklasse(n). De betekenis van de brandklassen:

 • Klasse A zijn brandbare vaste stoffen zoals meubelen, gordijnen, bankstel enz.;
 • Klasse B zijn brandbare vloeistoffen zoals aanmaakvloeistof voor de bbq, benzine enz.;
 • Klasse C zijn brandbare gassen, te denken aan aardgas, propaan, lpg e.d.;
 • Klasse D zijn brandbare metalen, deze stoffen komen niet vaak voor. Magnesium en aluminium zijn voorbeelden, maar ook vuurwerk;
 • Klasse F zijn vetbranden, meestal worden deze gebruikt om te bakken en te braden, zoals frituurvet, zonnebloemolie enz.

Voordat u een brandblusser aanschaft kijkt u eerst welke brandrisico’s er zijn, en in elke brandklasse deze vallen. Daarna kijkt u op het etiket van de brandblusser of deze geschikt is. Op enkele afwijkingen van bepaalde fabrikanten na hebben brandblussers de volgende brandklassen:

 • Poederblusser: brandklassen ABC
 • Schuimblusser: brandklassen AB of ABF (en elektriciteit tot 1.000 Volt)
 • CO2 blusser: brandklasse B (en elektriciteit tot 10.000 Volt)
 • Sprayblusser: brandklassen ABF (en elektriciteit tot 1.000 Volt)
 • Blusdeken: staan géén brandklassen op vermeld

Hoe blus ik een elektrische brand

Elektriciteit heeft géén brandklasse, in tegenstelling tot veel landen om ons heen overigens. In veel landen wordt hiervoor de brandklasse E gebruikt, maar in Nederland niet omdat elektriciteit de brand veroorzaakt maar niet deelneemt aan het brandproces aldus deskundigen. Een tekortkoming, want veel mensen zijn bang geëlektrocuteerd te worden als ze deze branden blussen. En laat het nu net niet toevallig zijn dat veel brand beginnen in…..? Jawel, elektrische apparaten.

 

Omdat er géén brandklasse E bestaat kun je ook niet op de brandblusser aflezen of deze hiervoor geschikt is. Wel staat er vaak iets op met tekst zoals: ‘voorzichtig met elektriciteit’ o.i.d. Ook staat op menig blusser de tekst: ‘geschikt voor elektriciteit tot 1000 Volt op een afstand van 1 meter’. Vraag je een leek hoeveel Volt (spanning) er op de meterkast staat halen velen de schouders op. De angst is dus volledig terecht, daarom helpen we u graag op pad in begrijpbare taal.

 

Om te beginnen is de spanning op uw meterkast thuis géén 1000 Volt. U kunt branden in de meterkast en elektrische apparaten dus veilig blussen met CO2 of Schuim. U dient dan wel een afstand aan te houden van tenminste 1 meter. Waarschuw bij brand in de meterkast altijd de brandweer via 1-1-2, en zet als het mogelijk is de hoofdschakelaar uit. Daarna kunt u een bluspoging doen en komen er altijd deskundige mensen ter plaatse. Bij angst of twijfel blust u niet!

 

Sprayblusser is de beste blusser voor thuis

De verkoop van sprayblussers neemt een grote vlucht. En logisch, want dit is beslist het beste blusmiddel voor thuis. Bijna alle sprayblussers hebben de brandklassen ABF, deze brandblussers zijn dus geschikt voor vaste stoffen, vloeibare stoffen en vetbranden. Tevens kunt u met deze brandblusser ook branden blussen waarbij elektriciteit betrokken is. Sprayblussers hebben een houdbaarheid van ca. 3 jaar. Dit is niet zo lang, maar ze kosten tegenwoordig minder dan € 15,- per stuk. Voor dat geldt heeft u een allround brandblusser waarmee u goed uit de voeten kunt, de werking is namelijk gelijk aan die van een spuitbus.

 

Vergeet vooral de stekker niet uit het stopcontact te nemen voordat u elektrische apparaten gaat blussen. Als het snoer en de stekker nog intact kunt u géén schok krijgen. Misschien gaat de brand zelfs al uit als de netspanning van de apparatuur wordt gehaald. Gebruik een sprayblusser maar één keer, daarna moet u deze vervangen en heeft u weer een volle brandblusser.

Terug naar overzicht