AED

Waarom het belangrijk is een AED te kopen? Elke dag worden tientallen mensen getroffen door een hartstilstand, in ruim 70% van de gevallen zijn deze het gevolg van een hartinfarct. Gevolg van een circulatiestilstand is dat er geen bloed meer wordt rondgepompt en de cellen géén zuurstof meer krijgen. Door te reanimeren en een AED apparaat te gebruiken worden de overlevingskansen aanzienlijk vergroot. AEDS geven een schok als er sprake is van een fibrillatie, en probeert deze te stoppen. De hulpverlener die de reanimatie uitvoert stimuleert het hart om weer een eigen hartritme terug te krijgen. Als de defibrillator binnen 2 minuten een schok toedient is er 80% kans op overleving.

Informatie over de AED

De AED bestaat uit een bedieningsunit, batterij en elektroden. De unit geeft, afhankelijk van het merk en type, instructies. De instructies worden gegeven door een stem, we noemen dit gesproken. Vaak is er nog visuele ondersteuning, dat varieert van een lampje tot een full colour video display. De batterij zorg voor voeding en de energie die nodig is voor het toedienen van één of meerdere schokken. De zelfklevende elektroden worden op de ontblote borst aangebracht. AEDS hebben 2 elektroden, één wordt aangebracht rechtsboven op de borst, net onder het sleutelbeen. De andere elektrode wordt op de linker zijkant van de borst geplakt. Omdat het hart nu tussen de elektroden ligt is de kans op een succesvolle schok het grootst. De AED voert zelftesten uit, een geeft aan als er een storing is, het is dus belangrijk dat het apparaat regelmatig gecontroleerd wordt. De batterij en elektroden hebben een houdbaarheidsdatum en moeten op tijd vervangen worden. Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van accu en pads na een AED inzet.

De defibrillator bedienen

In Nederland mag iedereen een defibrillator bedienen, vaak gebeurt dit door zgn. burgerhulpverleners. Deze hulpverleners worden opgeroepen bij een reanimatie in de buurt. Het bedienen van de defibrillator is niet moeilijk, het apparaat geeft duidelijke instructies. In de meest ideale situatie zijn er bij een reanimatie tenminste 2 hulpverleners aanwezig. De ene hulpverleners houdt zich bezig met de reanimatie, die bestaat uit borstcompressies en beademingen. De andere hulpverlener ontbloot de borst, scheert borsthaar weg met het scheermesje uit de rescue set, plakt de elektroden en bedient de AED. Om de reanimatie zo lang mogelijk uit te kunnen voeren wisselen de hulpverleners elke 2 minuten. Zodra het hartritme wordt geanalyseerd geeft de AED bediener de instructie om te stoppen met reanimeren. Na de analyse geeft het gesproken woord duidelijk aan of het toedienen van een schok wel of niet noodzakelijk is. Voor een goede samenwerking tussen de hulpverleners is het volgen van een reanimatie cursus aan te bevelen. Een goede voorbereiding is tenslotte het halve werk!

Hartschokapparaten in de buurt

Om snel te kunnen starten met reanimatie is het belangrijk dat er overal een hartschokapparaat in de buurt aanwezig is. Wist u trouwens dat meer dan de helft van de reanimaties voorkomen in de thuis omgeving? De overige hartstilstanden komen voor buiten, in gebouwen en gelegenheden waar mensen zich inspannen om gezond te blijven. Het alarmeren van professionele hulp via het landelijk alarmnummer is belangrijk en moet zo snel mogelijk gebeuren. De kostbare tijd die verloren gaat tijdens het aanrijden van de ambulance compenseren wij door te reanimeren en de AED aan te sluiten. Daarom is het belangrijk dat er zoveel mogelijk burgerhulpverleners worden opgeleid. Hier leert u met AED trainers hoe deze apparaten werken en bediend moeten worden. De techniek van het reanimeren leert u van een deskundige instructeur op speciale reanimatiepoppen. Zo komen er steeds hulpverleners in de buurt en kan de hulpverlening zo snel mogelijk worden gestart. Hangt er bij u al een hartschokapparaat in de buurt?

Informatie over de AED? Neem contact op!

 

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van een AED of over het bestellen ervan? Neem gerust contact met ons op +31(0)113 – 82 08 19.

Toon meer