PBM

PBM zijn persoonlijke beschermingsmiddelen die werknemers gebruiken tijdens risicovolle werkzaamheden. Ze worden gebruikt om personen te beschermen tegen lichamelijk letsel en bevorderen de veiligheid op het werk. Tot PBM behoren veiligheidshesjes, gehoorbeschermers, veiligheidsbrillen, werkhandschoenen e.d. Door oordopjes te dragen tegen lawaai voorkomt u doofheid op lange termijn en door het dragen van een reflecterend hesje valt u beter op bij werkzaamheden in het donker.

PBM persoonlijke beschermingsmiddelen

Onze persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen aan eisen die in wetten en normen zijn vastgelegd. Het assortiment PBM bestaat uit producten die herhaaldelijk gebruikt kunnen worden en middelen voor éénmalig gebruik die na afloop worden weggegooid. Belangrijk is dat u de beschermingsmiddelen op tijd vervangt omdat door slijtage en invloed van zonlicht het beschermingsniveau kan dalen. Lees voor gebruik altijd goed de gebruiksaanwijzing en gebruik de materialen op de juiste wijze. Verder kunt u met gebodsstickers aangeven welke persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht zijn.

Voor elk gevaar de juiste PBM

Het is van essentieel belang om werknemers te informeren over de risico's en gevaren van het werk en de juiste PBM's te verstrekken. Aanvullend kunnen er mensen worden aangesteld die toezien op de veiligheid tijdens het werk en controleren of de persoonlijke bescherminsgmiddelen (juist) worden gebruikt. Tot slot is het erg belangrijk dat mensen gevaren herkennen, bijvoorbeeld door ze aan te duiden met waarschuwingsstickers.

Toon meer
Vragen? Bel ons: +31(0)113 – 820 819