Garantievoorwaarden

Conform wettelijke garantie rechten van de koper, en zonder beperking van deze rechten, hanteert Bhv-Specialist.nl de volgende garantievoorwaarden:


Garantie duur

 • Is per product verschillend en staat vermeld bij de productomschrijving, op de gebruiksaanwijzing of verpakking
 • De garantietermijn gaat in op de leverdatum van de bestelling, dit is tevens de factuurdatum
 • Garantiewerkzaamheden verlengen niet de garantieduur

Garantievoorwaarden

 • De producten moeten aantoonbaar bij Bhv-Specialist.nl zijn gekocht
 • De factuur moet op verzoek worden getoond
 • De aanschafdatum van het product moet aangetoond kunnen worden

Garantie inhoud

 • Gebreken worden binnen redelijke termijn verholpen, hetzij door reparatie, hetzij door vervanging van het gehele of deel van het product
 • Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van Bhv-Specialist.nl
 • Het niet functioneren van producten geeft géén recht op schadevergoeding jegens Bhv-Specialist.nl
 • Verbruiksgoederen vallen niet onder de garantieregeling

Uitsluitsel garantie

 • Onjuist gebruik door het niet in acht nemen van de geldende gebruiksvoorschriften
 • Onjuist gebruik door bediening of belasting
 • Schade ontstaan door vallen, stoten, transport, weersinvloeden en / of onzorgvuldig handelen
 • Gebreken die zijn ontstaan door intensief (bovengemiddeld) gebruik
 • Gebreken die zijn ontstaan door achterstallig onderhoud en verzuim controle op goede werking

Kijk goed en blijf rustig... menig schade kan hierdoor voorkomen worden