PICTOGRAMMEN & SYMBOLEN

Pictogrammen en symbolen zijn bedoeld om een bepaalde boodschap visueel weer te geven. De verschillende veiligheidspictogrammen hebben elk een eigen betekenis zoals bijvoorbeeld het aanduiden van voorzieningen, wijzen op gevaar, verplicht dragen van bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen of verbieden van roken en open vuur. Doelstelling is om informatie te verstrekken, ongewenste situaties te voorkomen en de veiligheid van personen te bevorderen.

Vragen? Bel ons: +31(0)113 – 820 819